Ornamentikk på ovner

Foto: Odd Bjørkli
IMGP1764 Støpejernsovn fra Mostadmark Jernverk Ovnsplate 3 Sideplate IMG Jöns Ljungbergs originaltegning, som er utgangspunkt for motiv på sidepanel brukt på støpejernsovner fra Mostadmark Jernverk IMGP1756 Panel med samemotiv. Orignaltegninga til dette motivet er tegnet av Jöns Ljungberg fra Ljusnedal
IMGP1753 Sideplate med samemotiv. IMGP1760 Sideplate på Mostadmarkovn. Symbolikken her er kampen mellom det onde og det gode Ovnsplate1 Sideplate med ornamentikk IMGP1762 Endeplate
Ovnsplate2 Sidepanel på ovn støpt i 1792 IMGP1766 Endeplate støpt i 1792 IMGP1767 Bakpanel IMGP1768 Ornamentikk på buen