Museet i Contoiret

Foto: Odd Bjørkli

Donasjon Arne Espelund

Foto: Odd Bjørkli

25 images

  
Museumsbygget Contoiret
1 Museumsbygget Contoiret
Modellen som viser Verket ca. 1850
2 Modellen som viser Verket ca. 1850
Ei hylle tjener som monter for mange utstilte gjenstander i museet på Contoiret.
3 Ei hylle tjener som monter for mange utstilte gjenstander i museet på Contoiret.
Proberverktøy. Utstyr som ble brukt får å utføre kvalitetskontroll
4 Proberverktøy. Utstyr som ble brukt får å utføre kvalitetskontroll
Jernprodukter det er grunn til å tro er produsert ved Mostadmark Jernverk
5 Jernprodukter det er grunn til å tro er produsert ved Mostadmark Jernverk
Verktøy som har vært i bruk for framstilling av kvernsteiner i Selbu. Trolig produsert ved Mostadmark Jernverk
6 Verktøy som har vært i bruk for framstilling av kvernsteiner i Selbu. Trolig produsert ved Mostadmark Jernverk
Jernverktøy bruk i skogbruket
7 Jernverktøy bruk i skogbruket
Produkter man tror er framstilt ved Mostadmark Jernverk
8 Produkter man tror er framstilt ved Mostadmark Jernverk
Trespader for skufling av kull
9 Trespader for skufling av kull
Ei bismervekt og ei ovnsplate
10 Ei bismervekt og ei ovnsplate
Hestetruger og ei kull-rake
11 Hestetruger og ei kull-rake
Ei kull-båre
12 Ei kull-båre
Skovlhjul som er blitt brukt i det vasshjuldrvne maskineriet ved Verket
13 Skovlhjul som er blitt brukt i det vasshjuldrvne maskineriet ved Verket
Diverse artikler som kan knyttes til Mostadmark Jernverk
14 Diverse artikler som kan knyttes til Mostadmark Jernverk
Gruvekartet
15 Gruvekartet
Posthylla som var i bruk på 1800-tallet
16 Posthylla som var i bruk på 1800-tallet
Berlins kart over Mostadmark
17 Berlins kart over Mostadmark
Lars Lunds kart over Mostadmark
18 Lars Lunds kart over Mostadmark
Stikkord for Verkets 1. driftsperiode
19 Stikkord for Verkets 1. driftsperiode
Stikkord for Verkets 2. driftsperiode
20 Stikkord for Verkets 2. driftsperiode
Stikkord for Verkets 3. driftsperiode
21 Stikkord for Verkets 3. driftsperiode
Mostadmark Jernverks firmamerke
22 Mostadmark Jernverks firmamerke
Verkets logo
23 Verkets logo
Verkets lakksegl
24 Verkets lakksegl
Chistian Richter
25
Kierstine Hoffendorf
26 Kierstine Hoffendorf
Rådmann Hans Hornemann.
27 Rådmann Hans Hornemann.
Kammerråd Hilmar Meincke
28 Kammerråd Hilmar Meincke
Etatsråd Hans Ulrich Mölmann
29 Etatsråd Hans Ulrich Mölmann
CJW Schmettau
30 CJW Schmettau
Lars Lund DY
31 Lars Lund DY
Jens Nicolai Jenssen
32 Jens Nicolai Jenssen
Lauritz Nicolai Jenssen
33 Lauritz Nicolai Jenssen
Spiker i flere dimensjoner, produsertved Mostadmark Jernverk
34 Spiker i flere dimensjoner, produsertved Mostadmark Jernverk
Diverse malmsteiner som har innhold av jern
35 Diverse malmsteiner som har innhold av jern
Jaspis var en av malmartene som ble funnet i Mostadmark
36 Jaspis var en av malmartene som ble funnet i Mostadmark