Museet i Contoiret

Foto: Odd Bjørkli
IMG 0083 Museumsbygget Contoiret Imgp0423 Modellen som viser Verket ca. 1850 Imgp0421 Ei hylle tjener som monter for mange utstilte gjenstander i museet på Contoiret. IMGP1722 Proberverktøy. Utstyr som ble brukt får å utføre kvalitetskontroll
IMGP1744 Jernprodukter det er grunn til å tro er produsert ved Mostadmark Jernverk IMGP1746 Verktøy som har vært i bruk for framstilling av kvernsteiner i Selbu. Trolig produsert ved Mostadmark Jernverk IMGP1747 Jernverktøy bruk i skogbruket IMGP1745 Produkter man tror er framstilt ved Mostadmark Jernverk
IMGP1730 Trespader for skufling av kull IMGP1732 Ei bismervekt og ei ovnsplate IMGP1731 Hestetruger og ei kull-rake IMGP1727 Ei kull-båre
IMGP1726 Skovlhjul som er blitt brukt i det vasshjuldrvne maskineriet ved Verket IMGP1752 Diverse artikler som kan knyttes til Mostadmark Jernverk Imgp0422 Gruvekartet IMGP1741 Posthylla som var i bruk på 1800-tallet
Berlins Kart Berlins kart over Mostadmark IMGP1781 Lars Lunds kart over Mostadmark 1 periode Stikkord for Verkets 1. driftsperiode 2 periode Stikkord for Verkets 2. driftsperiode
3 periode Stikkord for Verkets 3. driftsperiode Imgp0419 Mostadmark Jernverks firmamerke Imgp0420 Verkets logo MJV segl Verkets lakksegl
Chistian Richter Kiertsine Hoffendorf Kierstine Hoffendorf Rådmann Hans Horneman Rådmann Hans Hornemann. Kammerråd Hilmar Meincke Kammerråd Hilmar Meincke
Etatsråd Hans Ulrich Mölmann Etatsråd Hans Ulrich Mölmann CJW Schmettau CJW Schmettau Lars Lund DY Lars Lund DY Jens Nicolai Jenssen Jens Nicolai Jenssen
Lauritz Nicolai Jenssen Lauritz Nicolai Jenssen IMGP1724 Spiker i flere dimensjoner, produsertved Mostadmark Jernverk IMGP1723 Diverse malmsteiner som har innhold av jern IMGP1720 Jaspis var en av malmartene som ble funnet i Mostadmark