Mostadmark Jernverks Venner

Dette er ei samling bilder som har tilknytning til Mostadmark Jernverk

Gruvetur Grønlia sept 2020

Foto Odd Bjørkli

16 images

Preservering kasse fra Heingruva 2019

Foto Odd Bjørkli

6 images

Julemesse 2018

Foto: Odd Bjørkli

38 images

Vardetenning på Trulsen 080918

Foto: Odd Rune Wang

10 images

Næs Jernverksmuseum

Foto: Bjørn Kristian Brandslet

33 images

Aktivitetsdag HUS 13 juni 2018

Foto: Knut Bjørkli

13 images · 1 video

Aktivitetsdag VUS 12 juni 2018

Foto Anne-Lise Fagerheim

8 images

Jämt-Trønderske Historiedagar 2018

Foto: Odd Bjørkli

53 images

Knivbladsmiing mai 2018

Foto: Odd Bjørkli

15 images

Julemesse 2017

Foto Odd Bjørkli

15 images

Takarbeid gammelsmia

Foto Odd Bjørkli

6 images

Opera Jernverket (Forbudsrepublikken 2017)

Foto: Odd Bjørkli

19 images

Aktivitetsdag HUS juni 2017

Foto: Odd Bjørkli

12 images · 1 video

Ekskursjon til Gruva på Grønøya

Foto Odd Bjørkli og Gisle Rø

37 images

Vikinger ved Nævra

Foto: Odd Bjørkli

36 images

30 aars jubileum 130915

Foto: Odd Bjørkli og Joar T Brobak

20 images

Gruvetur 30års jubileum 2015

Foto Odd Bjørkli

18 images

Onsdagstreff Stjørdal Museum 2015

Foto: Odd Bjørkli

7 images

Laboratoriedag NTNU

Foto: Odd Bjørkli

27 images

Kulturminnedag 2010

Foto: Odd Bjørkli

32 images

Kulturminnedag 2003

Foto: Odd Bjørkli

10 images

20 år jubileum 2005

Foto: Odd Bjørkli

7 images

Modell

Foto Odd Bjørkli

4 images

Gruver ved Svetjønna

Foto:Odd Bjørkli

8 images

Nygruvkjølen

Foto: Odd Bjørkli

4 images

Klepptjønngruva

Foto: Odd Bjørkli

7 images

Tynsling og Sliping sept. 2016

Foto: Odd Bjørkli

6 images

Ljusnedal Bruk

Foto: Odd Bjørkli

25 images

Labbistuggu

Foto: Flere fotografer

13 images

Museet i Contoiret

Foto: Odd Bjørkli

61 images

Ornamentikk på ovner

Foto: Odd Bjørkli

12 images

Tømme Heingruva 2006

Foto: Trygve Molund

55 images

Slipestein

Foto Odd Bjørkli

3 images

Handkvern fra Raumydalen

Foto Odd Bjørkli

4 images

Kullmiler

Foto: Odd Bjørkli

4 images

Skolebesøk Hvik UngdSkole 2012

Foto: Hommelvik Ungdomsskole

33 images

Trøkk-dag 1997

Foto: Odd Bjørkli

9 images