Tømme Heingruva 2006

Foto: Trygve Molund
Maskiner og utstyr er på plass
1 Maskiner og utstyr er på plass
Traktordrevet aggrgat var det som skulle skaffe kraft til pumpa
2 Traktordrevet aggrgat var det som skulle skaffe kraft til pumpa
Hans Fossen i ferd med å kople til pumpekabelen.
3 Hans Fossen i ferd med å kople til pumpekabelen.
Her flommer vannet ut av pumpeslangen
4 Her flommer vannet ut av pumpeslangen
Mange møtte fra for å bivåne denne gruvetømminga
5 Mange møtte fra for å bivåne denne gruvetømminga
Opphengstau og slanger er forberdt for oppstart
6 Opphengstau og slanger er forberdt for oppstart
Her har punpen fått gå ca. 12 timer
7 Her har punpen fått gå ca. 12 timer
Heinberget er godt syling ovafor Heingruva
8 Heinberget er godt syling ovafor Heingruva
Det er en bratt skrent mot øst over grva
9 Det er en bratt skrent mot øst over grva
Utpumpinga går sin gang
10 Utpumpinga går sin gang
Her strammes og korrigeres opphenget for pumpa.
11 Her strammes og korrigeres opphenget for pumpa.
Tilskuere / rådgivere
12 Tilskuere / rådgivere
Mange interesserte møtte opp
13 Mange interesserte møtte opp
Flere tilskuere
14 Flere tilskuere
Unge og gamle i Mostadmarka gikk mann av huse for å se hvordan det så ut på botn av det gamle gruvehølet innmed Nævra.
15 Unge og gamle i Mostadmarka gikk mann av huse for å se hvordan det så ut på botn av det gamle gruvehølet innmed Nævra.
Endel av arbeidsstaben under tømmearbeidet. Harald Fossen, Iver Storvik og Hans Fossen
16 Endel av arbeidsstaben under tømmearbeidet. Harald Fossen, Iver Storvik og Hans Fossen
Mannskapet har tatt seg "en pust i bakken"
17 Mannskapet har tatt seg "en pust i bakken"
Heingruva 111
18
Feltmessig forpleining
19 Feltmessig forpleining
Aksjonens "Base Camp"
20 Aksjonens "Base Camp"
Edvin Øren
21 Edvin Øren
Bål og svartkjel ga ei god ramme rundt forpleininga.
22 Bål og svartkjel ga ei god ramme rundt forpleininga.
Den ene umpa tas opp for ettersyn.
23 Den ene umpa tas opp for ettersyn.
Heingruva er omtren halvveis tømt.
24 Heingruva er omtren halvveis tømt.
Emil Haugan inspiserer noe trverk som dukka opp nede i gruva
25 Emil Haugan inspiserer noe trverk som dukka opp nede i gruva
Nå begynner man å se bunnen
26 Nå begynner man å se bunnen
Nils Bakmark og Hans Fossen har begitt seg ned i gruvehølet
27 Nils Bakmark og Hans Fossen har begitt seg ned i gruvehølet
Trestokker som tydeligvis har blitt bearbeidet fant man flere av nede i vatnet
28 Trestokker som tydeligvis har blitt bearbeidet fant man flere av nede i vatnet
En spennende trekasse dukket opp. Den er sannsynligvis blitt brukt under heinproduksjon.
29 En spennende trekasse dukket opp. Den er sannsynligvis blitt brukt under heinproduksjon.
Mye rart dukka opp. Blant annet en hel biltilhenger, som tilsynelatende var blitt lastet opp med eternittplater.
30 Mye rart dukka opp. Blant annet en hel biltilhenger, som tilsynelatende var blitt lastet opp med eternittplater.
Nå er det ikke mye vatn igjen nede i Heingruva. Synlig på bildet er, i tillegg til endel treverk, en madrass, en sykkelgaffel, heinkassen og et bildekk
31 Nå er det ikke mye vatn igjen nede i Heingruva. Synlig på bildet er, i tillegg til endel treverk, en madrass, en sykkelgaffel, heinkassen og et bildekk
Biltilhengeren ble dratt opp, og da nummerskiltet var intakt, ble den returnert til eieren.
32 Biltilhengeren ble dratt opp, og da nummerskiltet var intakt, ble den returnert til eieren.
Nils Bakmark gjør noen undersøkelser i det frilagte virvar av treverk. Som vi ser var flere av stokkene bearbeidet.
33 Nils Bakmark gjør noen undersøkelser i det frilagte virvar av treverk. Som vi ser var flere av stokkene bearbeidet.
Nils er i ferdd med å få kontroll på den gamle trekassen
34 Nils er i ferdd med å få kontroll på den gamle trekassen
Hein kassen gjøres klar for å heises opp.
35 Hein kassen gjøres klar for å heises opp.
Her e det man mene e en kasse som ble brukt til å heise heiner ut av gruva, brakt på tørt land
36 Her e det man mene e en kasse som ble brukt til å heise heiner ut av gruva, brakt på tørt land
Hans Fossen med deler av heimbrentapparatet som ble funnet da man tømte Heingruva
37 Hans Fossen med deler av heimbrentapparatet som ble funnet da man tømte Heingruva
Nærbilde av et "proff" destillaskonsapparat
38 Nærbilde av et "proff" destillaskonsapparat
Nesten klar for ny produksjon
39 Nesten klar for ny produksjon
Hans Fossen med endel gamle spiker man fant i gjørma på bunnen av gruva
40 Hans Fossen med endel gamle spiker man fant i gjørma på bunnen av gruva
Man holder det for sannsynlig at disse spikerne er smidd i Spikermia på Mostadmark Jernverk
41 Man holder det for sannsynlig at disse spikerne er smidd i Spikermia på Mostadmark Jernverk
Bearbeidd trestokk som er blitt så vasstrukken at den har sunket til bunns i Heingruva
42 Bearbeidd trestokk som er blitt så vasstrukken at den har sunket til bunns i Heingruva
Flere detaljer av trestokken
43 Flere detaljer av trestokken
Bildekket er åpenbart av yngre alder enn treverket rundt.
44 Bildekket er åpenbart av yngre alder enn treverket rundt.
Trestokk
45 Trestokk
En stokk var skjært med omtrent 45grader i ene enden
46 En stokk var skjært med omtrent 45grader i ene enden
Mer treverk, - her stokker som sannsylnligvis har havnet i vatnet på naturlig måte, for så å bli så gjennomtrekt av vatn at de har sunket.
47 Mer treverk, - her stokker som sannsylnligvis har havnet i vatnet på naturlig måte, for så å bli så gjennomtrekt av vatn at de har sunket.
Nils Bakmark var "innsatsleder" for Historielaget Mostadmark Jernverks Venner under tømmeaksjonen
48 Nils Bakmark var "innsatsleder" for Historielaget Mostadmark Jernverks Venner under tømmeaksjonen
Detalj av stokk som har fått et innhugg for å kunne sammenføyes med en annen
49 Detalj av stokk som har fått et innhugg for å kunne sammenføyes med en annen
Flere innhugg i denne stokken
50 Flere innhugg i denne stokken
Blanda treverk,- både ubehandlet og behandlet av menneskehånd/verktøy
51 Blanda treverk,- både ubehandlet og behandlet av menneskehånd/verktøy
På botn var det dannet et ca. 10cm tykt lag med gjørme. Det var gått omtrent 110 år siden den sist var tømt.
52 På botn var det dannet et ca. 10cm tykt lag med gjørme. Det var gått omtrent 110 år siden den sist var tømt.
Her er Heingruva helt tømt
53 Her er Heingruva helt tømt
Noen av eternittplatene fra biltilhengeren er blitt liggende igjen på botn av gruva.
54 Noen av eternittplatene fra biltilhengeren er blitt liggende igjen på botn av gruva.
Vanndybden viste seg å ha vært 5-6 meter
55 Vanndybden viste seg å ha vært 5-6 meter