Tømme Heingruva 2006

Foto: Trygve Molund
Heingruva 026 Maskiner og utstyr er på plass Heingruva 115 Traktordrevet aggrgat var det som skulle skaffe kraft til pumpa Heingruva 063 Hans Fossen i ferd med å kople til pumpekabelen. Heingruva 055 Her flommer vannet ut av pumpeslangen
Heingruva 083 Mange møtte fra for å bivåne denne gruvetømminga Heingruva 062 Opphengstau og slanger er forberdt for oppstart Heingruva 061 Her har punpen fått gå ca. 12 timer Heingruva 136 Heinberget er godt syling ovafor Heingruva
Heingruva 137 Det er en bratt skrent mot øst over grva Heingruva 066 Utpumpinga går sin gang Heingruva 065 Her strammes og korrigeres opphenget for pumpa. Heingruva 117 Tilskuere / rådgivere
Heingruva 071 Mange interesserte møtte opp Heingruva 074 Flere tilskuere Heingruva 075 Unge og gamle i Mostadmarka gikk mann av huse for å se hvordan det så ut på botn av det gamle gruvehølet innmed Nævra. Heingruva 076 Endel av arbeidsstaben under tømmearbeidet. Harald Fossen, Iver Storvik og Hans Fossen
Heingruva 078 Mannskapet har tatt seg "en pust i bakken" Heingruva 111 Heingruva 100 Feltmessig forpleining Heingruva 104 Aksjonens "Base Camp"
Heingruva 107 Edvin Øren Heingruva 105 Bål og svartkjel ga ei god ramme rundt forpleininga. Heingruva 087 Den ene umpa tas opp for ettersyn. Heingruva 080 Heingruva er omtren halvveis tømt.
Heingruva 081 Emil Haugan inspiserer noe trverk som dukka opp nede i gruva Heingruva 084 Nå begynner man å se bunnen Heingruva 090 Nils Bakmark og Hans Fossen har begitt seg ned i gruvehølet Heingruva 056 Trestokker som tydeligvis har blitt bearbeidet fant man flere av nede i vatnet
Heingruva 091 En spennende trekasse dukket opp. Den er sannsynligvis blitt brukt under heinproduksjon. Heingruva 093 Mye rart dukka opp. Blant annet en hel biltilhenger, som tilsynelatende var blitt lastet opp med eternittplater. Heingruva 095 Nå er det ikke mye vatn igjen nede i Heingruva. Synlig på bildet er, i tillegg til endel treverk, en madrass, en sykkelgaffel, heinkassen og et bildekk Heingruva 123 Biltilhengeren ble dratt opp, og da nummerskiltet var intakt, ble den returnert til eieren.
Heingruva 097 Nils Bakmark gjør noen undersøkelser i det frilagte virvar av treverk. Som vi ser var flere av stokkene bearbeidet. Heingruva 098 Nils er i ferdd med å få kontroll på den gamle trekassen Heingruva 116 Hein kassen gjøres klar for å heises opp. Heingruva 121 Her e det man mene e en kasse som ble brukt til å heise heiner ut av gruva, brakt på tørt land
Heingruva 068 Hans Fossen med deler av heimbrentapparatet som ble funnet da man tømte Heingruva Heingruva 069 Nærbilde av et "proff" destillaskonsapparat Heingruva 070 Nesten klar for ny produksjon Imgp3909 Hans Fossen med endel gamle spiker man fant i gjørma på bunnen av gruva
Imgp3910 Man holder det for sannsynlig at disse spikerne er smidd i Spikermia på Mostadmark Jernverk Heingruva 126 Bearbeidd trestokk som er blitt så vasstrukken at den har sunket til bunns i Heingruva Heingruva 127 Flere detaljer av trestokken Heingruva 129 Bildekket er åpenbart av yngre alder enn treverket rundt.
Heingruva 131 Trestokk Heingruva 132 En stokk var skjært med omtrent 45grader i ene enden Heingruva 133 Mer treverk, - her stokker som sannsylnligvis har havnet i vatnet på naturlig måte, for så å bli så gjennomtrekt av vatn at de har sunket. Heingruva 135 Nils Bakmark var "innsatsleder" for Historielaget Mostadmark Jernverks Venner under tømmeaksjonen
Heingruva 139 Detalj av stokk som har fått et innhugg for å kunne sammenføyes med en annen Heingruva 141 Flere innhugg i denne stokken Heingruva 142 Blanda treverk,- både ubehandlet og behandlet av menneskehånd/verktøy Imgp3906 På botn var det dannet et ca. 10cm tykt lag med gjørme. Det var gått omtrent 110 år siden den sist var tømt.
Imgp3899 Her er Heingruva helt tømt Imgp3900 Noen av eternittplatene fra biltilhengeren er blitt liggende igjen på botn av gruva. Imgp3905 Vanndybden viste seg å ha vært 5-6 meter