Skolebesøk Hvik UngdSkole 2012

Foto: Hommelvik Ungdomsskole
Et tomt oljefat er balansepunktet for ei stangvekt
1 Et tomt oljefat er balansepunktet for ei stangvekt
En planke er vektstanga
2 En planke er vektstanga
Elevene tester vekstangprinsippet
3 Elevene tester vekstangprinsippet
Jentene prøver ut vekstangprisippet
4 Jentene prøver ut vekstangprisippet
Hvordan kan man bruke ei vektstang til å løfte tunge ting, - f.eks en tilhenger
5 Hvordan kan man bruke ei vektstang til å løfte tunge ting, - f.eks en tilhenger
Store vedkubber utgjør vekta i trillebåra
6 Store vedkubber utgjør vekta i trillebåra
Viktig å lesse båra rett
7 Viktig å lesse båra rett
God balanse er viktig når man skal kjøre trillebår
8 God balanse er viktig når man skal kjøre trillebår
Teste krefter og presisjon
9 Teste krefter og presisjon
Her gjelder det å holde balansen
10 Her gjelder det å holde balansen
Utfordring med åkunne kjøre trillebår langs en smal planke
11 Utfordring med åkunne kjøre trillebår langs en smal planke
Hvor stor er omkretsen på vasshjulet?
12 Hvor stor er omkretsen på vasshjulet?
I smia
13 I smia
Harald støper blykuler
14 Harald støper blykuler
Jon forteller om Labbistuggus historie.
15 Jon forteller om Labbistuggus historie.
Vafleri Labbistuggu
16 Vafleri Labbistuggu
Nils viser fram en modell av ei kullmile.
17 Nils viser fram en modell av ei kullmile.
Nils studerer noen av elevoppgavene
18 Nils studerer noen av elevoppgavene
Godt og varmt i Nysmia
19 Godt og varmt i Nysmia
Matpause med grilling i Nysmia
20 Matpause med grilling i Nysmia
Edvin passer smi-essa
21 Edvin passer smi-essa
Elevene spikker trefigurer
22 Elevene spikker trefigurer
Konsentrasjon om oppgaven med spikking
23 Konsentrasjon om oppgaven med spikking
Per forteller om Jernverkets historie.
24 Per forteller om Jernverkets historie.
Mye interessant å se og høre inne i Museet
25 Mye interessant å se og høre inne i Museet
Mange spennende gjenstander er tatt vare på i Museet
26 Mange spennende gjenstander er tatt vare på i Museet
Per viser fram og forteller om gjenstander som har tiknytning til Jernverket.
27 Per viser fram og forteller om gjenstander som har tiknytning til Jernverket.
Spiker og bolter i mange dimensjoner ble produsert på Jernverket
28 Spiker og bolter i mange dimensjoner ble produsert på Jernverket
Inne i Museet er det en modell av Jernverket
29 Inne i Museet er det en modell av Jernverket
Per forklarer plasseringa av de forskjellige byggene på Jernverket
30 Per forklarer plasseringa av de forskjellige byggene på Jernverket
Spennende historie
31 Spennende historie
Per viser på et kart Cirkumferencen til Moatadmark Jernverk
32 Per viser på et kart Cirkumferencen til Moatadmark Jernverk
Her studeres modellen
33 Her studeres modellen