Skolebesøk Hvik UngdSkole 2012

Foto: Hommelvik Ungdomsskole
1.Elevene tester vektstangprinsippet Et tomt oljefat er balansepunktet for ei stangvekt 2.Elevene tester vektstangprinsippet En planke er vektstanga 3.Elevene tester vektstangprinsippet Elevene tester vekstangprinsippet 4a. Jentene prøver ut vektstangprinsippet Jentene prøver ut vekstangprisippet
4. hvordan bruke vektstang for å løfte opp en tung henger Hvordan kan man bruke ei vektstang til å løfte tunge ting, - f.eks en tilhenger P1000259 (800x600) Store vedkubber utgjør vekta i trillebåra 7.Viktig å lesse båra rett Viktig å lesse båra rett 6.God balanse God balanse er viktig når man skal kjøre trillebår
5a Teste krefter og presisjon  Teste krefter og presisjon P1000266 (800x593) Her gjelder det å holde balansen 5.Balansere med trillebår på planken Utfordring med åkunne kjøre trillebår langs en smal planke 14.Hvor stor er omkretsen på vasshjulet Hvor stor er omkretsen på vasshjulet?
17. I smia I smia 10. Harald støper kuler Harald støper blykuler 16. Jon forteller om Labbistuggu Jon forteller om Labbistuggus historie. 15.Vafler i Labbistuggu Vafleri Labbistuggu
12 Nils viser en modell av ei tremile Nils viser fram en modell av ei kullmile. 12a. Nils studerer oppgavene til elevene Nils studerer noen av elevoppgavene 13.Godt og varmt i nysmia Godt og varmt i Nysmia 8. matpause og grill Matpause med grilling i Nysmia
9. Edvin passer essa Edvin passer smi-essa 11. Elevene smir trefigurer Elevene spikker trefigurer 11a.Konsentrert om smiinga Konsentrasjon om oppgaven med spikking 18. Per forteller om verkets historie Per forteller om Jernverkets historie.
27. Mye interessant å se og høre Mye interessant å se og høre inne i Museet 23. Mange spennende gjenstander i samlingen Mange spennende gjenstander er tatt vare på i Museet 20. Per viser og forteller om ulike gjenstander fra verket Per viser fram og forteller om gjenstander som har tiknytning til Jernverket. 25. Spiker og bolter laget på verket Spiker og bolter i mange dimensjoner ble produsert på Jernverket
22. Modellen av verket  Inne i Museet er det en modell av Jernverket 24. Per forklarer og forteller Per forklarer plasseringa av de forskjellige byggene på Jernverket 26. Spennende historie Spennende historie 21. Sirkumferensen Per viser på et kart Cirkumferencen til Moatadmark Jernverk
19. Studie av modellen Her studeres modellen