Kullmiler

Foto: Odd Bjørkli
Kullmile som er dekket og klar til tenning
1 Kullmile som er dekket og klar til tenning
Mila er utbrent og kullet er raket til pyramideform
2 Mila er utbrent og kullet er raket til pyramideform
Stormen Ivar des. 2013 brøt ned mye skog. Her kom spor etter ei kullmile fram under ei rotvelt nord for Venna
3 Stormen Ivar des. 2013 brøt ned mye skog. Her kom spor etter ei kullmile fram under ei rotvelt nord for Venna
Kullene er muligens brukbare ennå??
4 Kullene er muligens brukbare ennå??