Næs Jernverksmuseum

Foto: Bjørn Kristian Brandslet
DSC 0102 (3) Næs Jernverksmuseum 2018 DSC 0105 (2) Museets hovedbygg. Ovnshuset i bakgrunnen DSC 0023 (2) I museumsbygget er det museumsbutikk og kafé Masovnshuset t.h. DSC 0078 (2) Hovedbygningen på Næs Jernverk
DSC 0024 (2) Kontorbygget på Nes Jernverk DSC 0080 Stoelva renner gjennom anlegget på Næs Jernverk. Vi ser inntaksdammen under brua.I bakgrunnen ser vi Maskinverkstedet. DSC 0101 Inntaksdammen for vannet som skulle brukes av jernverket. Her ble vatnet ledet inn på vassrennene. DSC 0035 Vannkrafta var nok "nøkkelen" tilplasseringa av jernverket på Næs, - slik det var alle plasser der bdet ble etablert smelteverksanlegg på 1600-tallet. Vi ser friskjøten på inntaksdammen under renna.
DSC 0034 (2) Vassrenna som skaffet vann til belgene i masovnen. Vi ser vasshjulet omtrent midt på bildet. DSC 0021 Ei tavle som beskriver kullhuset, og kullets betydning for jernverket. Kullhuset er borte idag. DSC 0029 (2) Rikt deorert hjørneovn støpt på Næs Jernverk. Statuen oppe på ovnen er en kopi av drapert antikk kvinnefigur, kronet med hvetekrans og overflødighetshorn i sin venstre og kornaks i sin høyre hånd. Denne ovnen ble produsert på 1820-tallet. DSC 0030 (2) Hjørneovn i to avdelinger. På underdelens forside runding, delt dør og gitter. Ornament i hvert av de øvre hjørner. Overdelen tempelformet. Ovnen ble produsert ved Næs først på 1800-tallet
DSC 0031 (2) Støpejerns ovn av type "Møbelovn" produsert på Næs i siste halvdel av 1700-tallet. Denne typen ble også kalt for kasseovn. DSC 0032 (2) To-etasjers "Møbelovn støpt på Næs Jernverk. DSC 0045 (2) På toppen av masovnen. Over toppen er lagt et sikkerhetsgitter. DSC 0044 (2) Ei tavle forjkarer funksjonen til masovnen.
DSC 0047 (2) Masovnen innvendig, - sett fra toppen. DSC 0046 (2) Bildet viser en scene fra arbeid på toppen av masovnen DSC 0058 (2) Vasshjulet som driver belgene i masovnen. DSC 0065 (2) En veivaksel beveger armene på belgene opp og ned. Belgene har utforming og funksjon som en peispuster.
DSC 0071 (2) Masovnens tappeplan DSC 0073 (3) Fra denne luka ble flytende jern tappet fra bunnen av masovnen DSC 0090 (2) I Hammersmia. Vi ser knastakselen som sørhget for at krafta fra vasshjulet ble nyttet til å løfte storhammeren. på storhammeren. DSC 0089 (2) Storhammeren på Næs er av størrelse og utforming lik med den som i sin tid stod i Strorhammersmia på Mostadmark Jernverk
DSC 0092 (2) Her ser vi knastehjulet i enden av akslingen. Skaftet på hammeren sees over akslingen. Hammerhodet t.h for knasthjulet. DSC 0091 (2) Hammersmia på Næs har menge likheter med Storhammarsmia på Mostadmark Jernverk DSC 0093 (2) Vekta på hammerhodet er ca. 90 kg. og arbeidshastigheten var ca. 1 slag annet hvert sekund. DSC 0094 (2) Her ser vi knastakslingen går gjennom vbeggen. Vasshjulet er montert utvendig.
DSC 0096 (2) Et rikholdig utvalg av smitenger var til rådighet i Hammersmia. DSC 0095 (2) Diverse redskaper for håndtering av varmt jern inne i Hammersmia. DSC 0098 (2) Interiør i Hammersmia på Næs Jernverk DSC 0097 (2) Redskapen var satt opp stativer for å være lett tilgjengelig. Helt fra til 1959 ble det framstilt stangstål i Hammersmia påp Næs.
Næs Jernverk Dette er en reproduksjon av et maleri som viser Næs Jernverk ca. 1830. Bildet har Historielaget vårt fått som gave fra Arne Espelund.