Næs Jernverksmuseum

Foto: Bjørn Kristian Brandslet
Næs Jernverksmuseum 2018
1 Næs Jernverksmuseum 2018
Museets hovedbygg. Ovnshuset i bakgrunnen
2 Museets hovedbygg. Ovnshuset i bakgrunnen
I museumsbygget er det museumsbutikk og kafé Masovnshuset t.h.
3 I museumsbygget er det museumsbutikk og kafé Masovnshuset t.h.
Hovedbygningen på Næs Jernverk
4 Hovedbygningen på Næs Jernverk
Kontorbygget på Nes Jernverk
5 Kontorbygget på Nes Jernverk
Stoelva renner gjennom anlegget på Næs Jernverk. Vi ser inntaksdammen under brua.I  bakgrunnen ser vi Maskinverkstedet.
6 Stoelva renner gjennom anlegget på Næs Jernverk. Vi ser inntaksdammen under brua.I bakgrunnen ser vi Maskinverkstedet.
Inntaksdammen for vannet som skulle brukes av jernverket.  Her ble vatnet ledet inn på vassrennene.
7 Inntaksdammen for vannet som skulle brukes av jernverket. Her ble vatnet ledet inn på vassrennene.
Vannkrafta var nok "nøkkelen" tilplasseringa av jernverket på Næs, - slik det var alle plasser der bdet ble etablert smelteverksanlegg på 1600-tallet. Vi ser friskjøten på inntaksdammen under renna.
8 Vannkrafta var nok "nøkkelen" tilplasseringa av jernverket på Næs, - slik det var alle plasser der bdet ble etablert smelteverksanlegg på 1600-tallet. Vi ser friskjøten på inntaksdammen under renna.
Vassrenna som skaffet vann til belgene i masovnen. Vi ser vasshjulet omtrent midt på bildet.
9 Vassrenna som skaffet vann til belgene i masovnen. Vi ser vasshjulet omtrent midt på bildet.
Ei tavle som beskriver kullhuset, og kullets betydning for jernverket. Kullhuset er borte idag.
10 Ei tavle som beskriver kullhuset, og kullets betydning for jernverket. Kullhuset er borte idag.
Rikt deorert hjørneovn støpt på Næs Jernverk. Statuen oppe på ovnen er en kopi av drapert antikk kvinnefigur, kronet med hvetekrans og overflødighetshorn i sin venstre og kornaks i sin høyre hånd. Denne ovnen ble produsert på 1820-tallet.
11 Rikt deorert hjørneovn støpt på Næs Jernverk. Statuen oppe på ovnen er en kopi av drapert antikk kvinnefigur, kronet med hvetekrans og overflødighetshorn i sin venstre og kornaks i sin høyre hånd. Denne ovnen ble produsert på 1820-tallet.
Hjørneovn i to avdelinger. På underdelens forside runding, delt dør og gitter. Ornament i hvert av de øvre hjørner. Overdelen tempelformet. Ovnen ble produsert ved Næs først på 1800-tallet
12 Hjørneovn i to avdelinger. På underdelens forside runding, delt dør og gitter. Ornament i hvert av de øvre hjørner. Overdelen tempelformet. Ovnen ble produsert ved Næs først på 1800-tallet
Støpejerns ovn av type "Møbelovn" produsert på Næs i siste halvdel av 1700-tallet. Denne typen ble også kalt for kasseovn.
13 Støpejerns ovn av type "Møbelovn" produsert på Næs i siste halvdel av 1700-tallet. Denne typen ble også kalt for kasseovn.
To-etasjers "Møbelovn støpt på Næs Jernverk.
14 To-etasjers "Møbelovn støpt på Næs Jernverk.
På toppen av masovnen. Over toppen er lagt et sikkerhetsgitter.
15 På toppen av masovnen. Over toppen er lagt et sikkerhetsgitter.
Ei tavle forjkarer funksjonen til masovnen.
16 Ei tavle forjkarer funksjonen til masovnen.
Masovnen innvendig, - sett fra toppen.
17 Masovnen innvendig, - sett fra toppen.
Bildet viser en scene fra arbeid på toppen av masovnen
18 Bildet viser en scene fra arbeid på toppen av masovnen
Vasshjulet som driver belgene i masovnen.
19 Vasshjulet som driver belgene i masovnen.
En veivaksel beveger armene på belgene opp og ned. Belgene har utforming og funksjon som en peispuster.
20 En veivaksel beveger armene på belgene opp og ned. Belgene har utforming og funksjon som en peispuster.
Masovnens tappeplan
21 Masovnens tappeplan
Fra denne luka ble flytende jern tappet fra bunnen av masovnen
22 Fra denne luka ble flytende jern tappet fra bunnen av masovnen
I Hammersmia. Vi ser knastakselen som sørhget for at krafta fra vasshjulet ble nyttet til å løfte storhammeren. på storhammeren.
23 I Hammersmia. Vi ser knastakselen som sørhget for at krafta fra vasshjulet ble nyttet til å løfte storhammeren. på storhammeren.
Storhammeren på Næs er av størrelse og utforming lik med den som i sin tid stod i Strorhammersmia på Mostadmark Jernverk
24 Storhammeren på Næs er av størrelse og utforming lik med den som i sin tid stod i Strorhammersmia på Mostadmark Jernverk
Her ser vi knastehjulet i enden av akslingen. Skaftet på hammeren sees over akslingen. Hammerhodet t.h for knasthjulet.
25 Her ser vi knastehjulet i enden av akslingen. Skaftet på hammeren sees over akslingen. Hammerhodet t.h for knasthjulet.
Hammersmia på Næs har menge likheter med Storhammarsmia på Mostadmark Jernverk
26 Hammersmia på Næs har menge likheter med Storhammarsmia på Mostadmark Jernverk
Vekta på hammerhodet er ca. 90 kg. og arbeidshastigheten var ca. 1 slag annet hvert sekund.
27 Vekta på hammerhodet er ca. 90 kg. og arbeidshastigheten var ca. 1 slag annet hvert sekund.
Her ser vi knastakslingen går gjennom vbeggen. Vasshjulet er montert utvendig.
28 Her ser vi knastakslingen går gjennom vbeggen. Vasshjulet er montert utvendig.
Et rikholdig utvalg av smitenger var til rådighet i Hammersmia.
29 Et rikholdig utvalg av smitenger var til rådighet i Hammersmia.
Diverse redskaper for håndtering av varmt jern inne i Hammersmia.
30 Diverse redskaper for håndtering av varmt jern inne i Hammersmia.
Interiør i Hammersmia på Næs Jernverk
31 Interiør i Hammersmia på Næs Jernverk
Redskapen var satt opp stativer for å være lett tilgjengelig. Helt fra til 1959 ble det framstilt stangstål i Hammersmia påp Næs.
32 Redskapen var satt opp stativer for å være lett tilgjengelig. Helt fra til 1959 ble det framstilt stangstål i Hammersmia påp Næs.
Dette er en reproduksjon av et maleri som viser Næs Jernverk ca. 1830. Bildet har Historielaget vårt fått som gave fra Arne Espelund.
33 Dette er en reproduksjon av et maleri som viser Næs Jernverk ca. 1830. Bildet har Historielaget vårt fått som gave fra Arne Espelund.