Her var "Labbistuggu" plassert i siste driftsperiode (1821 - 1880)
Kvilehytta ble kalt "Labbi" på dialekt
Masovnarbeiderne og smedene hadde en egen kvilestue som ble kalt "Labbet" eller "Labbi-stuggu". Arbeidsfolket hadde et skittent, støyende og hardt arbeid. I tillegg var det sterk varme- stråling fra masovnen og varmeavgivelse ved støpingen og ferskingen. Det er sannsynlig at det var støyen fra ”Storhåmmårn” som utgjorde den verste belastningen.

"Labbistuggu" må rent språklig komme av labora = arbeid på latin. Betegnelsen ”Labbet” ble på mostingdialekt til ”Labbi”, - og derfor ble stua kalt ”Labbistuggu”, da den ble oppført på verksområdet igjen.

Den bygningen, som ble brukt som "Labbi" i den 3. driftsperioden, ble seinere brukt som bolighus og deretter gjeitefjøs på en gård i Mostadmark. Så ble den demontert og satt opp igjen ved Litl-Foldsjøen og ble fram til 1993 brukt som hytte. Historielaget fikk tømmeret og fraktet det til verksområdet, og satte i 1995 ”Labbistuggu" opp igjen, - omtrent på samme sted som den opprinnelig hadde stått.
Kartet viser hvor "Labbistuggu" som nå står på museumsområdet (1 og 4) har vært plassert siden 1880.
Først ble den flyttet til Brubakken (2) , der den først var drengstuggu, og siden brukt
som småfefjøs, - sauer og geiter. Under krigen ble den flyttet og satt om som fritidshytte
ved Litl-Foldsjøen (3) . I 1993 mente eieren at det var best at Mostadmark Jernverks Venner fikk stuggu-tømmeret for å montere det opp igjen på opprinnelig sted det var kommet fra. I 1995 var "Labbistuggu" blitt satt opp igjen på verksområdet, - oppe på knausen der den står nå (1 og 4).