Her var røstetomta plassert på verksområdet
i de to siste driftsperiodene (1753 - 1880)
Skisse som viser prisippet for malmrøsting
Røstinga foregikk i røstegroper eller i røstebåser som var avgrenset av ca 1 m høye steinmurer. Jernmalm og ved ble lagt lagvis oppå hverandre. På toppen ble det lagt et lag med trekolstubber.
Veden ble antent i hjørnene og det kunne gå to til tre døgn før røstinga var ferdig.

Ved røstinga forsvant eventuelt innhold av svovel, malmen ble mer porøs og lettere å knuse.

Den røsta malmen ble kjørt tilbake til malmtomta og lagt der i mellom-
lager før den ble kjørt til pukkhammeren.
Klikk for å se hva som står om Røsting på WIKIPEDIA
Klikk for å se hva som står om Røsting på STORE NORSKE LEKSIKON