Her lå Kølhuset på verksområdet
Køl ble fraktet med hest og slede fram til verket
Trekol ble lagret tørt i Kølhuset, som hadde kjørebru og kunne minne om en låvebygning.

Trekol ble laget av bønder i Mostadmarka, Draksten, Amdal, Selbustrand, Vikvarvet, Mebonden og Sjøbygda.

Det ble brukt mye trekol ved smeltinga i masovnen, over to tonn for hvert tonn produsert råjern.
Kølkorg av den typen som ble brukt for frakt av køl i Mostadmark
Denne kølbåra har vært brukt i Mostadmark for å bære køl fra kølmila til kølsleden
Kølmiler. Den bakerst er brent
Kølmilebotn ved Jervskogen. Køla herfra er sikkert brukt ved Mostadmark Jernverk.
Klikk for å se hva som står om Kullmile på WIKIPEDIA
Klikk for å se hva som står om Kullmile på Terra Buskerud