Bildet over viser det som er igjen av steinmuren i den gamle masovnen ved Mostadmark Jernverk.

Bildet t.h. viser det gamle verksområdet med stenger som er lagt ut for å vise omrisset til et planlagt vernebygg.
Rester av en masovn på Lesjaskog.
Den er av samme type som man brukte i Mostadmark i perioden 1657 - 1695