Her var spikersmia plassert på verksområdet
Spikersmeden i arbeid ved en vasshjul-
drevet hammer for produksjon av store spiker.
Noe av det stangjernet som ble laget i hammersmia ble brukt som emne for spiker og bolter.
Stangjernet ble først glødet og deretter lagt under spikerhammeren hvor det fikk spikerform.

Spikeremnet ble så trukket/banket gjennom et hull, kappet i riktig lengde og påsmidd hode.
Til slutt ble spikeren kastet i vann. Arbeidet ble ofte utført av unge gutter.

De store spikerhamrene, - for spiker større enn 8 tommer ble drevet av et vasshjul, mens produksjonen av de små spikrene ble gjort manuelt ved bruk av en spesiell ambolt og en vanlig smihammer.

Dimensjonen på spikrene som ble produsert ved Mostadmark Jernverk kunne variere fra 4 til 17 tommer, d.v.s. 10 cm til 43 cm.
Klikk for å se hva som står om Spiker på WIKIPEDIA
Spikersamling i museet til MJV
14 tommers spiker smidd ved MJV