Her var pukkhammer'n plassert på verksområdet
Pukkhammer'n knuste den røsta malmen
Før den røsta malmen ble lagt i masovnen ble den lagt i ei skålforma jernpanne og knust i mindre stykker under pukkhammeren.

Pukkhammeren ble drevet av et eget vasshjul. Til å begynne med på 1650-tallet ble den røsta malmen knust med handmakt.