Hommelvik Ungdomsskole har i en årrekke hatt et samarbeidsprosjekt med Historielaget  Mostadmark Jernverks Venner.Prosjektet støttes og er inspirert av den nasjonale skolesatsinga : 

DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN

som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringa får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer  

Med vekt på fagene: naturfag, samfunnsfag,  kunst og håndverk har man utviklet et opplegg som innebærer at alle elevene i 8. klasse får et dagsbesøk på museumsområdet ved  Mostadmark Jernverk.  Gjennom ulike aktiviteter på en rekke forskjellige «stasjoner» lærer elevene om jernverkets virksomhet og historie. De får også et innblikk i de fysiske egenskapene jernet har.

Overordna målsetning for dette samarbeidet er at elevene skal:

-        få et bevisst forhold til egen lokalhistorie

-       stimuleres til engasjement og aktiv deltakelse

-        lære å ta vare på kulturminner

-       se sammenheng mellom fortid, nåtid og framtid i et bærekraftig perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før besøksdagen forbereder elevene seg ved å arbeide med oppgaver knyttet til jernverket i ulike fag på skolen: - jernutvinning og jernets egenskaper, - industrireising i Norge, - bærekraftig skogsdrift og økologi.

Eksempler på aktiviteter elevene får ta del i:

-       Prøve ut jernets egenskaper i smia sammen med en kyndig smed. De får smi små gjenstander så som hjerter og ringer.

-       Konkurranse i å slå store jernspiker inn i en tømmerstokk  med færrest mulig slag.

-       De avlegger opptaksprøve som «køldreng» på verket ved å balansere store trillebårlass langs en planke.

-       De får demonstrert hvordan man herder stål som så kan slipes til en skarp egg.

-        Praktisk prøve på hvordan vektstangprinsippet fungerer.

-        De får høre historier fra livet på verket og i boplassene i området rundt, der arbeidsfolket bodde.

-        De få servert vafler stekt i gammelt vaffeljern som oppbevares på museet.

-        Støpeprosess blir vist ved at man smelter bly og støper geværkuler for bruk i gamle svartkrutt-våpen.

-        Elevene framfører et lite skuespill (som de har forberedt på skolen)  om dagliglivet på verket for mer enn 100 år siden.

 

Sentrale aktører i dette samarbeidet mellom  skole og historielag har vært:

Malvik Kommune

Hommelvik Ungdomsskole  v/ lærerne Anne-Lise Fagerheim og Lisbeth Seljeli.  Kontakttelefon: 73972450

Historielaget Mostadmark Jernverks Venner.

Professor emeritus i metallurgi ved NTNU Arne Espelund

Smed Sverre Rødven

Kunsthåndverker Randi Johansen Perrau

 
SAMARBEID MED HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE
mostadmark_jernverk012003.jpg