Skisser av masovn: Oppriss
Masovn innside sett ovenfra
Klikk for å se hva som står om Masovn på WIKIPEDIA
Klikk for å se hva som står om jernproduksjon på HÅNDVERK.no
Grunnriss
Prinsipp og temperaturer
Tegning med scene fra toppen av en masovn