Gisle Rø: - Mostadmark Jernverk 350 år
Her ligger lenker til diverse dokumenter som på ett eller annet vis omhandler Mostadmark Jernverk
  Nils Bakmark og Gisle Rø: - Gruve- og jernverksdrift i Mostadmark.
  Malvikbladet: - Et av norges første Industrisamfunn
  Gisle Rø: - LISTE OVER DOKUMENTER, AVISARTIKLER SOM ER SAMLET INN; OG/ELLER BEARBEIDET AV HISTORIELAGET MOSTADMARK JERNVERKS VENNER
  Gisle Rø: - GRUVER OG SKJERP VED SVETJØNNA
  Gisle Rø: - CONTRABOG MELLEM HUSMAND JAKOB NILSDAL og N. JENSSEN SOM EIER af
                                                   MOSTADMARKENS VERK
  Gisle Rø: - AUKSJON OVER MOSTADMARK JERNVERK 1822
  Gisle Rø/Torvald Venn: - OM GRUVEDRIFT I VENNAFJELLET OG MOSTADMARK
mostadmark_jernverk008003.jpg
 Anne-Lise Fagerheim: - Artikkel i fagtidskriftet "Naturfag" 2/2014
mostadmark_jernverk008002.jpg
Odd Bjørkli: "Produksjon og produkter fra Mostadmark Jernverk". Artikkel i "Trønderveven" 2016
  Gisle Rø: - Kronologisk historie i stikkordform for Mostadmark Jernverk.
 Malvik Bygdabok 2003: - Mostadmark Jernverk.
 Arnfinn Vihammermo: - Mostadmark Jernverk, - En kulturskatt i Malvik