Preservering kasse fra Heingruva 2019

Foto Odd Bjørkli
Kassens enkelte deler blir skylt i reint vatn
1 Kassens enkelte deler blir skylt i reint vatn
Kassens enkelte deler blir skylt i reint vatn
2 Kassens enkelte deler blir skylt i reint vatn
Et bord fra den ene langsida
3 Et bord fra den ene langsida
Slam blir børstet bort
4 Slam blir børstet bort
Nils i arbeid med rensing av kassens enkelte deler
5 Nils i arbeid med rensing av kassens enkelte deler
Preservering skjer ved neddykking ca. 24 mnd. i et bad bestående av ca. 30% Polyetylenglykol
6 Preservering skjer ved neddykking ca. 24 mnd. i et bad bestående av ca. 30% Polyetylenglykol