Ljusnedal Bruk

Foto: Odd Bjørkli
Aut 1179 Orienterings-skilt i Ljusnedal Aut 1178 Det finnes en godt merket rundtur ved Museet i Ljusnedal Aut 1185 Utsikt mot Ljusnedalssjön Aut 1182 Ljusnan ovenfor den gamle saga
Aut 1183 Nedenfor sga er bygd ei ny og moderne bru i limtre Epsn0004 Parti ved Ljusnan Aut 1184 Parti ved Ljusnan Epsn0025 Gårdsbruk i Ljusnedal
Epsn0022 Ljusnan var drivkrafta for Bruket Epsn0027 Inntaksdammen for smia Epsn0018 Smia vedLjusnedal Bruk har vassdreven belg til essa Epsn0021 Inntaksremma til rammesaga
Epsn0019 Orientering om den gamle vassdrevne rammesaga, som fungerer etter oppgangssag-prinsippet Epsn0017 Saga som står her ble bygd i 1905, den er siden blitt brukt andre steder i Härjedalen, men satt tilbake i Ljusnedal i 1999 Epsn0003 Stokklageret utenfor saga Epsn0005 En stokk ligger klar for kløyving
Epsn0006 Sagbladet i ramma Epsn0007 Sagbenken Epsn0008 Detaljer av sag og drivverk Epsn0009 Inne på det gamle sagbruket i Ljusnedal
Epsn0010 Detaljer av drivverk under golvet, der vi ser enden av inntaksrenna Epsn0011 Der ser vi sagbladet festet inn i bunnen av ramma Epsn0012 Drivhjulet til saga Epsn0013 Drivhjulet
Epsn0014 Slik ser det ut under et vassdrevet sagbruk