Ljusnedal Bruk

Foto: Odd Bjørkli
Orienterings-skilt i Ljusnedal
1 Orienterings-skilt i Ljusnedal
Det finnes en godt merket rundtur ved Museet i Ljusnedal
2 Det finnes en godt merket rundtur ved Museet i Ljusnedal
Utsikt mot Ljusnedalssjön
3 Utsikt mot Ljusnedalssjön
Ljusnan ovenfor den gamle saga
4 Ljusnan ovenfor den gamle saga
Nedenfor sga er bygd ei ny og moderne bru i limtre
5 Nedenfor sga er bygd ei ny og moderne bru i limtre
Parti ved Ljusnan
6 Parti ved Ljusnan
Parti ved Ljusnan
7 Parti ved Ljusnan
Gårdsbruk i Ljusnedal
8 Gårdsbruk i Ljusnedal
Ljusnan var drivkrafta for Bruket
9 Ljusnan var drivkrafta for Bruket
Inntaksdammen for smia
10 Inntaksdammen for smia
Smia vedLjusnedal Bruk har vassdreven belg til essa
11 Smia vedLjusnedal Bruk har vassdreven belg til essa
Inntaksremma til rammesaga
12 Inntaksremma til rammesaga
Orientering om den gamle vassdrevne rammesaga, som fungerer etter oppgangssag-prinsippet
13 Orientering om den gamle vassdrevne rammesaga, som fungerer etter oppgangssag-prinsippet
Saga som står her ble bygd i 1905, den er siden blitt brukt andre steder i Härjedalen, men satt tilbake i Ljusnedal i 1999
14 Saga som står her ble bygd i 1905, den er siden blitt brukt andre steder i Härjedalen, men satt tilbake i Ljusnedal i 1999
Stokklageret utenfor saga
15 Stokklageret utenfor saga
En stokk ligger klar for kløyving
16 En stokk ligger klar for kløyving
Sagbladet i ramma
17 Sagbladet i ramma
Sagbenken
18 Sagbenken
Detaljer av sag og drivverk
19 Detaljer av sag og drivverk
Inne på det gamle sagbruket i Ljusnedal
20 Inne på det gamle sagbruket i Ljusnedal
Detaljer av drivverk under golvet, der vi ser enden av inntaksrenna
21 Detaljer av drivverk under golvet, der vi ser enden av inntaksrenna
Der ser vi sagbladet festet inn i bunnen av ramma
22 Der ser vi sagbladet festet inn i bunnen av ramma
Drivhjulet til saga
23 Drivhjulet til saga
Drivhjulet
24 Drivhjulet
Slik ser det ut under et vassdrevet sagbruk
25 Slik ser det ut under et vassdrevet sagbruk