Laboratoriedag NTNU

Foto: Odd Bjørkli
IMGP0229 Per og Arne ved oppstart av en givende forelesning: "Jernets Saga" IMGP0232 Arne forklarer forskjellen på en ljå som er tynslet og en som er slipt IMGP0228 Arne har ei bøtte med jern-rekvisitter til støtte i sitt forelesning om Jernets Saga IMGP0233 En gammel støvelknekt i støpejern
IMGP0234 Undersiden av støvelknekten IMGP0235 Et stabburslås i jern, . med dobbelt reile IMGP0238 Arne Espelund er en engasjert foreleser, - som kan det meste som er viktig om jernframstilling og anvendelse av jern. IMGP0242 Plansje som viser moderne ovn for jernframstilling
IMGP0240 Jernteknologi satt inn på en tidsakse IMGP0239 Et tilbakeblikk IMGP0241 Skjemattisk framstilling av de forskjellige skiktene i en moderne jernframstillingsovn IMGP0242 1 Plansje som viser moderne ovn for jernframstilling, en såkalt LD-konverter.
IMGP0243 Skisse som viser teknologien som ble brukt for jernframstilling i eldre tid IMGP0245 Jern-Karbon-diagrammet viser sammenhengene mellom disse grunnstoffene, og hvordan de sammen med temperatur påvirker egenskapene til jern og stål. IMGP0247 Trygve Schanche viste oss hvordan strukturen i jernet i en spiker fra Mostadmark Jernverk ser ut i mikroskop IMGP1252 Spikeren
IMGP1268 Snittflata der spikeren ble kappet IMGP0265 Preparatet er innbakt i en plastklump IMGP0251 Fargen på strukturene sier oss noe om mengden karbon i stålet IMGP0253 Mikroskopet var koplet opp mot en monitor, som viste oss bildet man så
IMGP0255 Slik ser vår spiker ut i mikroskopet image 141017 002 ovl Bilde av strukturen i spikerjernet slik det ble framstilt i mikroskopet. Her er satt målestokk IMGP0256 Per sjekker bildet i mikroskopets søker IMGP0258 En interessert forsamling får en god forklaring av Trygve Schanche
IMGP0259 En interessert forsamling får en god forklaring av Trygve Schanche IMGP0257 Trygve Schanche IMGP0262 Bilde av en prøve av støpejern, der det er et høyt innhold av karbon