Laboratoriedag NTNU

Foto: Odd Bjørkli
Per og Arne ved oppstart av en givende forelesning: "Jernets Saga"
1 Per og Arne ved oppstart av en givende forelesning: "Jernets Saga"
Arne forklarer forskjellen på en ljå som er tynslet og en som er slipt
2 Arne forklarer forskjellen på en ljå som er tynslet og en som er slipt
Arne har ei bøtte med jern-rekvisitter til støtte i sitt forelesning om Jernets Saga
3 Arne har ei bøtte med jern-rekvisitter til støtte i sitt forelesning om Jernets Saga
En gammel støvelknekt i støpejern
4 En gammel støvelknekt i støpejern
Undersiden av støvelknekten
5 Undersiden av støvelknekten
Et stabburslås i jern, . med dobbelt reile
6 Et stabburslås i jern, . med dobbelt reile
Arne Espelund er en engasjert foreleser, - som kan det meste som er viktig om jernframstilling og anvendelse av jern.
7 Arne Espelund er en engasjert foreleser, - som kan det meste som er viktig om jernframstilling og anvendelse av jern.
Plansje som viser moderne ovn for jernframstilling
8 Plansje som viser moderne ovn for jernframstilling
Jernteknologi satt inn på en tidsakse
9 Jernteknologi satt inn på en tidsakse
Et tilbakeblikk
10 Et tilbakeblikk
Skjemattisk framstilling av de forskjellige skiktene i en moderne jernframstillingsovn
11 Skjemattisk framstilling av de forskjellige skiktene i en moderne jernframstillingsovn
Plansje som viser moderne ovn for jernframstilling, en såkalt LD-konverter.
12 Plansje som viser moderne ovn for jernframstilling, en såkalt LD-konverter.
Skisse som viser teknologien som ble brukt for jernframstilling i eldre tid
13 Skisse som viser teknologien som ble brukt for jernframstilling i eldre tid
Jern-Karbon-diagrammet viser sammenhengene mellom disse grunnstoffene, og hvordan de sammen med temperatur påvirker egenskapene til jern og stål.
14 Jern-Karbon-diagrammet viser sammenhengene mellom disse grunnstoffene, og hvordan de sammen med temperatur påvirker egenskapene til jern og stål.
Trygve Schanche viste oss hvordan strukturen i jernet i en spiker fra Mostadmark Jernverk ser ut i mikroskop
15 Trygve Schanche viste oss hvordan strukturen i jernet i en spiker fra Mostadmark Jernverk ser ut i mikroskop
Spikeren
16 Spikeren
Snittflata der spikeren ble kappet
17 Snittflata der spikeren ble kappet
Preparatet er innbakt i en plastklump
18 Preparatet er innbakt i en plastklump
Fargen på strukturene sier oss noe om mengden karbon i stålet
19 Fargen på strukturene sier oss noe om mengden karbon i stålet
Mikroskopet var koplet opp mot en monitor, som viste oss bildet man så
20 Mikroskopet var koplet opp mot en monitor, som viste oss bildet man så
Slik ser vår spiker ut i mikroskopet
21 Slik ser vår spiker ut i mikroskopet
Bilde av strukturen i spikerjernet slik det ble framstilt i mikroskopet. Her er satt målestokk
22 Bilde av strukturen i spikerjernet slik det ble framstilt i mikroskopet. Her er satt målestokk
Per sjekker bildet i mikroskopets søker
23 Per sjekker bildet i mikroskopets søker
En interessert forsamling får en god forklaring av Trygve Schanche
24 En interessert forsamling får en god forklaring av Trygve Schanche
En interessert forsamling får en god forklaring av Trygve Schanche
25 En interessert forsamling får en god forklaring av Trygve Schanche
Trygve Schanche
26 Trygve Schanche
Bilde av en prøve av støpejern, der det er et høyt innhold av karbon
27 Bilde av en prøve av støpejern, der det er et høyt innhold av karbon