Handkvern fra Raumydalen

Foto Odd Bjørkli
To kvernsteiner fra Selbu. Diameteren er 56 cm. Understeinen til venstre og oversteinen til høyre. Hullet i denne er for feste av håndtak.
1 To kvernsteiner fra Selbu. Diameteren er 56 cm. Understeinen til venstre og oversteinen til høyre. Hullet i denne er for feste av håndtak.
Steinene har vært brukt som handkver på gårdene Venn Østre og  Raumyrdal i Vennagrenda. De er gitt som gave fra Per Hammer til Mostadmark Jernverks Venner.
2 Steinene har vært brukt som handkver på gårdene Venn Østre og Raumyrdal i Vennagrenda. De er gitt som gave fra Per Hammer til Mostadmark Jernverks Venner.
Her er kverna satt inn i ny treramme
3 Her er kverna satt inn i ny treramme
Håndkverna plassert i museet i Contoiret
4 Håndkverna plassert i museet i Contoiret