Handkvern fra Raumydalen

Foto Odd Bjørkli
IMGP0527  To kvernsteiner fra Selbu. Diameteren er 56 cm. Understeinen til venstre og oversteinen til høyre. Hullet i denne er for feste av håndtak. IMGP0544  Steinene har vært brukt som handkver på gården Raumyrdal i Vennagrenda. De er gitt som gave fra Per Hammer til Mostadmark Jernverks Venner.