Gruvetur 30års jubileum 2015

Foto Odd Bjørkli
Gruppebilde ved start på tur mot Gruva i Rati
1 Gruppebilde ved start på tur mot Gruva i Rati
Ved Gruva i Rati
2 Ved Gruva i Rati
Gisle orienterer ved Gruva i Rati
3 Gisle orienterer ved Gruva i Rati
Gjeldalsgruva i Venna
4 Gjeldalsgruva i Venna
Gisle viste oss et berg med putelava vid skytebanen i Venna
5 Gisle viste oss et berg med putelava vid skytebanen i Venna
Ved den ene kopperkisgruva i Volden
6 Ved den ene kopperkisgruva i Volden
Ved den ene kopperkisgruva i Volden
7 Ved den ene kopperkisgruva i Volden
Den østlige kopperkisgruva i Volden
8 Den østlige kopperkisgruva i Volden
Alteret ved kirkestedet for Maria-kirka i Volden
9 Alteret ved kirkestedet for Maria-kirka i Volden
Kafferast ved Maria-alteret i Volden
10 Kafferast ved Maria-alteret i Volden
Kafferast ved Maria-alteret i Volden
11 Kafferast ved Maria-alteret i Volden
Kafferast ved Maria-alteret i Volden
12 Kafferast ved Maria-alteret i Volden
Kafferast ved Maria-alteret i Volden
13 Kafferast ved Maria-alteret i Volden
Ved Gruva i Gaddmyra på Viken
14 Ved Gruva i Gaddmyra på Viken
Ved Gruva i Gaddmyra på Viken
15 Ved Gruva i Gaddmyra på Viken
Gruva i Gaddmyra på Viken
16 Gruva i Gaddmyra på Viken
Gruva i Gaddmyra på Viken
17 Gruva i Gaddmyra på Viken
Malmvelte ved Gaddmyrgruva på Viken
18 Malmvelte ved Gaddmyrgruva på Viken