Ekskursjon til Gruva på Grønøya

Foto Odd Bjørkli og Gisle Rø
IMGP6334 Vi fikk båtskyss ut fra Grefsnesvågen ut gjennom øygruppa som kalles Bispøyan, - ut til Grønøya DSC07923 Vi går ut på vestsida av Henriksøya DSC07924 Ei sjøbu på Henriksøya IMGP6335 Det satt en havørn oppe på det høyeste punktet på Grønøya da vi ankom.
DSC07943 Utsikt vestover. T.h ser vi Grønøya. Midt i bildet sees fyrlykta på Langdraget. DSC07936 På Grønøya er en amfibolittgneis (eldst) gjennomskåret av tynne pegmatittganger på tvers av lagdelingen. Til slutt har det trengt seg inn en grovkrystallin pegmatitt (yngst). IMGP6343 Det er såpass grunt inne ved Grønøya, at vi måtte over i en liten båt for å komme inn til og ut fra land. IMGP6346 Gruva ligger på Nordsida av Grønøya
DSC07978 Gruva består av to plan og har en vannfylt synk med ukjent dybd IMGP6365 Her ser vi den ene rampa som var øvre ende på de rennene de styrtet malmen på for å få den ombord i båt. IMGP6366 Her ser vi den vestre rampa DSC07959 Nils Bakmark befarer grvetippen
IMGP6353 Gruvetippen ble gjenstand for søk etter egnede malmsteiner for å ta med til museet på Verket. IMGP6356 Vi fikk god støtte fra Hitra Historielag. Leder Anne Brit Berg t.v. Gisle Rø i midten. DSC07945 På nordsida ab Grønøya, helt mede i fjøra ligger malm som er brutt ut, men ikke fraktet vekk. DSC07947 Det ligger mye malm igjen i gruvetippen på Grønøya
DSC07953 Fra venstre; epidot-xx, hornblende-xx og kalsitt-xx IMGP6357 Malmsteinene utafor gruva kunne oppvise et rikt fargespill. Det er kopperforbindelser som fører til blåfargen vi ser. IMGP6358 Enda en stein med lystige farger. Det gule vi ser er svovelholdig gips. DSC07955 Skarnbergart med epidot og granat
DSC07977 Massiv Jernmalm DSC07950 Pegmatitt IMGP6336 Hullet i berget på sørsida av Grønøya, var brukt som smie og tilfluktsted for styggvær mens gruva var i drift, - dvs ca. 1800 - 1905 IMGP6367 Synlige spor viser at "smia" fortsatt brukes av de som besøker Grønøya
DSC07969 Lunsjen ble inntatt oppå en pegmatitt IMGP6359 Hitra Historielag / Fjellvær Gjestegård hadde sørget for at vi fikk en smakfull og rikelig lunsj ute på Grønøya. DSC07972 Odd Bjørkli gir en kort orientering til turdeltakerne om bakgrunnen for turen hit ut til Grønøya IMGP6371 Ekskursjonen på Grunøya er slutt, - vi fraktes av båtmannskapet Harry og Roar Burø tilbake til Hitra.
DSC07983 Ombordstigning for retur fra Grønøya DSC07989 De som ble igjen da første båten dro DSC07993 De som ble igjen, kom med i andre båtlast. IMGP6382 Gisle Rø fotograferer landsakapet i Bispøyan.
DSC08008 Også på Monsøya er det et jerngruveskjerp som er synlig fra sjøen. Dette hadde ikke så rik malm at det ble satt i drift noen større utvinning. DSC08019 Monsø skipsanløp med den nedlagte taremelfabrikken (gul) DSC08020 Lamøya med en synlig forkastning DSC08024 Båten til Roar Burø som skysset en halvpart av turdeltakerne
DSC08025 Så er vi tilbake til Grefnesvågen med de mange rorbuene, som leies ut til turister