Ekskursjon til Gruva på Grønøya

Foto Odd Bjørkli og Gisle Rø
Vi fikk båtskyss ut fra Grefsnesvågen  ut gjennom øygruppa som kalles Bispøyan, - ut til Grønøya
1 Vi fikk båtskyss ut fra Grefsnesvågen ut gjennom øygruppa som kalles Bispøyan, - ut til Grønøya
Vi går ut på vestsida av  Henriksøya
2 Vi går ut på vestsida av Henriksøya
Ei sjøbu på Henriksøya
3 Ei sjøbu på Henriksøya
Det satt en havørn oppe på det høyeste punktet på Grønøya da vi ankom.
4 Det satt en havørn oppe på det høyeste punktet på Grønøya da vi ankom.
Utsikt vestover. T.h ser vi Grønøya. Midt i bildet sees fyrlykta på Langdraget.
5 Utsikt vestover. T.h ser vi Grønøya. Midt i bildet sees fyrlykta på Langdraget.
På Grønøya er en amfibolittgneis (eldst) gjennomskåret av tynne pegmatittganger på tvers av lagdelingen. Til slutt har det trengt seg inn en grovkrystallin pegmatitt (yngst).
6 På Grønøya er en amfibolittgneis (eldst) gjennomskåret av tynne pegmatittganger på tvers av lagdelingen. Til slutt har det trengt seg inn en grovkrystallin pegmatitt (yngst).
Det er såpass grunt inne ved Grønøya, at vi måtte over i en liten båt for å komme inn til og ut fra land.
7 Det er såpass grunt inne ved Grønøya, at vi måtte over i en liten båt for å komme inn til og ut fra land.
Gruva ligger på Nordsida av Grønøya
8 Gruva ligger på Nordsida av Grønøya
Gruva består av to plan og har en vannfylt synk med ukjent dybd
9 Gruva består av to plan og har en vannfylt synk med ukjent dybd
Her ser vi den ene rampa som var øvre ende på de rennene de styrtet malmen på for å få den ombord i båt.
10 Her ser vi den ene rampa som var øvre ende på de rennene de styrtet malmen på for å få den ombord i båt.
Her ser vi den vestre rampa
11 Her ser vi den vestre rampa
Nils Bakmark befarer grvetippen
12 Nils Bakmark befarer grvetippen
Gruvetippen ble gjenstand for søk etter egnede malmsteiner for å ta med til museet på Verket.
13 Gruvetippen ble gjenstand for søk etter egnede malmsteiner for å ta med til museet på Verket.
Vi fikk god støtte fra Hitra Historielag. Leder Anne Brit Berg t.v. Gisle Rø i midten.
14 Vi fikk god støtte fra Hitra Historielag. Leder Anne Brit Berg t.v. Gisle Rø i midten.
På nordsida ab Grønøya, helt mede i fjøra ligger malm som er brutt ut, men ikke fraktet vekk.
15 På nordsida ab Grønøya, helt mede i fjøra ligger malm som er brutt ut, men ikke fraktet vekk.
Det ligger mye malm igjen i gruvetippen på Grønøya
16 Det ligger mye malm igjen i gruvetippen på Grønøya
Fra venstre; epidot-xx, hornblende-xx og kalsitt-xx
17 Fra venstre; epidot-xx, hornblende-xx og kalsitt-xx
Malmsteinene utafor gruva kunne oppvise et rikt fargespill. Det er kopperforbindelser som fører til blåfargen vi ser.
18 Malmsteinene utafor gruva kunne oppvise et rikt fargespill. Det er kopperforbindelser som fører til blåfargen vi ser.
Enda en stein med lystige farger. Det gule vi ser er svovelholdig gips.
19 Enda en stein med lystige farger. Det gule vi ser er svovelholdig gips.
Skarnbergart med epidot og granat
20 Skarnbergart med epidot og granat
Massiv Jernmalm
21 Massiv Jernmalm
Pegmatitt
22 Pegmatitt
Hullet i berget på sørsida av Grønøya, var brukt som smie og tilfluktsted for styggvær mens gruva var i drift, - dvs ca. 1800 - 1905
23 Hullet i berget på sørsida av Grønøya, var brukt som smie og tilfluktsted for styggvær mens gruva var i drift, - dvs ca. 1800 - 1905
Synlige spor viser at "smia" fortsatt brukes av de som besøker Grønøya
24 Synlige spor viser at "smia" fortsatt brukes av de som besøker Grønøya
Lunsjen ble inntatt oppå en pegmatitt
25 Lunsjen ble inntatt oppå en pegmatitt
Hitra Historielag / Fjellvær Gjestegård hadde sørget for at vi fikk en smakfull og rikelig lunsj ute på Grønøya.
26 Hitra Historielag / Fjellvær Gjestegård hadde sørget for at vi fikk en smakfull og rikelig lunsj ute på Grønøya.
Odd Bjørkli gir en kort orientering til turdeltakerne om bakgrunnen for turen hit ut til Grønøya
27 Odd Bjørkli gir en kort orientering til turdeltakerne om bakgrunnen for turen hit ut til Grønøya
Ekskursjonen på Grunøya er slutt, - vi fraktes av båtmannskapet Harry og Roar Burø tilbake til Hitra.
28 Ekskursjonen på Grunøya er slutt, - vi fraktes av båtmannskapet Harry og Roar Burø tilbake til Hitra.
Ombordstigning for retur fra Grønøya
29 Ombordstigning for retur fra Grønøya
De som ble igjen da første båten dro
30 De som ble igjen da første båten dro
De som ble igjen, kom med i andre båtlast.
31 De som ble igjen, kom med i andre båtlast.
Gisle Rø fotograferer landsakapet i Bispøyan.
32 Gisle Rø fotograferer landsakapet i Bispøyan.
Også på Monsøya er det et jerngruveskjerp som er synlig fra sjøen. Dette hadde ikke så rik malm at det ble satt i drift noen større utvinning.
33 Også på Monsøya er det et jerngruveskjerp som er synlig fra sjøen. Dette hadde ikke så rik malm at det ble satt i drift noen større utvinning.
Monsø skipsanløp med den nedlagte taremelfabrikken (gul)
34 Monsø skipsanløp med den nedlagte taremelfabrikken (gul)
Lamøya med en synlig forkastning
35 Lamøya med en synlig forkastning
Båten til Roar Burø som skysset en halvpart av turdeltakerne
36 Båten til Roar Burø som skysset en halvpart av turdeltakerne
Så er vi tilbake til Grefnesvågen med de mange rorbuene, som leies ut til turister
37 Så er vi tilbake til Grefnesvågen med de mange rorbuene, som leies ut til turister