Aktivitetsdag VUS 12 juni 2018

Foto Anne-Lise Fagerheim
Morten Mostervik gir elevene instrukser når de skal forberde forsøk med vektstang.
1 Morten Mostervik gir elevene instrukser når de skal forberde forsøk med vektstang.
Her prøves vektstangprinsippet ut i praksis
2 Her prøves vektstangprinsippet ut i praksis
Elevene fikk i smia prøve seg som smed-drenger hos mestersmed Sverre Rødven
3 Elevene fikk i smia prøve seg som smed-drenger hos mestersmed Sverre Rødven
Gisle Rø forteller elevene litt om fysiske prosesser som foregår når metall varmes opp.
4 Gisle Rø forteller elevene litt om fysiske prosesser som foregår når metall varmes opp.
Her gir Gisle Rø instruks til elever som prøver å varme opp jern i ei feltesse.
5 Her gir Gisle Rø instruks til elever som prøver å varme opp jern i ei feltesse.
Ved en viss temperatur vil jernet, - her en spiker, miste sin magnetiske evne.
6 Ved en viss temperatur vil jernet, - her en spiker, miste sin magnetiske evne.
Smietanga har lange skaft, så man kan jobbe uten hansker, sjøl om hodet på tanga ligger i glørne i essa.
7 Smietanga har lange skaft, så man kan jobbe uten hansker, sjøl om hodet på tanga ligger i glørne i essa.
Her får elevene ei innnføring i støpeteknikk. Det er Inge Brøseth og Per Arne Pettersen som betjener denne posten
8 Her får elevene ei innnføring i støpeteknikk. Det er Inge Brøseth og Per Arne Pettersen som betjener denne posten