Aktivitetsdag VUS 12 juni 2018

Foto Anne-Lise Fagerheim
P1050672  Morten Mostervik gir elevene instrukser når de skal forberde forsøk med vektstang. P1050671  Her prøves vektstangprinsippet ut i praksis P1050673  Elevene fikk i smia prøve seg som smed-drenger hos mestersmed Sverre Rødven P1050677  Gisle Rø forteller elevene litt om fysiske prosesser som foregår når metall varmes opp.
P1050674  Her gir Gisle Rø instruks til elever som prøver å varme opp jern i ei feltesse. P1050675  Ved en viss temperatur vil jernet, - her en spiker, miste sin magnetiske evne. P1050676  Smietanga har lange skaft, så man kan jobbe uten hansker, sjøl om hodet på tanga ligger i glørne i essa. P1050682  Her får elevene ei innnføring i støpeteknikk. Det er Inge Brøseth og Per Arne Pettersen som betjener denne posten